REGELS voor het INDOOR-vliegen

REGELS voor het INDOOR-vliegen

• Alleen sportschoenen dragen die geen donkere strepen achterlaten op de vloer. Schoenen uit kan natuurlijk ook.
• Er mag pas met vliegen begonnen worden na de briefing.
• Opstelling modellen en piloten: voor de tribune. Vliegen met je rug naar de tribune. Niet vliegen boven de tribune. Alleen de zaal inlopen om je model op te halen, na roepen “Man in het veld”.
• Let op de veiligheid van andere piloten, het publiek en uiteraard ook jezelf.
• Je vliegt op eigen verantwoording en bent zelf verant-woordelijk voor schade die wordt aangericht met jouw vliegtuig. De club’s zijn is dus niet aansprakelijk. Verzekering verplicht: kijk in je polis of je WA-verzekering dekking geeft voor modelvliegen/drone’s.
• Als er meerdere modellen in de lucht zijn is de vliegrichting linksom, dus tegen de klok in.
• Er is 230V AC beschikbaar, maar laad je accu’s deskundig en bescherm ze zodanig dat bij ontbranding geen schade aangericht wordt.
• Modellen maximaal 500 gram.
• Ronde’s van ca 8 min. en er wordt in de volgende categorieën gevlogen:
– langzame vliegtuigen
– snelle vliegtuigen
– heli’s/quadcopters
– shockflyers/kunstvlucht
• Bijdrage in de zaalhuur: €10,- per vlieger,
• De clubleiding heeft het recht om modellen te weigeren.

Veel vliegplezier.
Organisatoren Indoor-Purmerend