HOME  
Brevet
Modelkeuringsformulier Download

Motor     Heli     Zweefvliegtuig

Veiligheidsbrevet A motor


Nieuwe leerlingen worden eerst vertrouwd gemaakt met de stuurfuncties, meestal alleen richting- en hoogteroer en het regelen van het motorvermogen.
                                                  
Dat kan een elektromotor of een brandingsmotor zijn. Als een leerling die besturingsfuncties onder de controle heeft en zonder na te denken kan sturen en corrigeren, dan wordt begonnen met het oefenen van de landingen.
Zodra ook dat onder de knie is wordt begonnen met het oefenen van het programma dat ook gevlogen wordt bij het brevetvliegen (zie onfdrstaande tekeningetjes).
Doorgaans wordt in oktober een dag vastgesteld waarop het brevet gevlogen wordt. Er mag 3 keer het programma gevlogen worden, waarvan er 2 foutloos moet zijn.


Veiligheidsbrevet motor A.
De figuren die gevlogen moeten worden.

1 Start met rechte stijgvlucht
2 Procedure turn
3 Twee loopings achterover
4 Vlakke acht
5 Tolvlucht(vrille) of spiraalvlucht van 3 slagen
6 Circuit met go-around
7 Gesimuleerde noodlanding met motor stationair
8 Circuit met aansluitend een landing binnen 30 meter cirkel
Algemene veiligheid vlucht (van begin tot einde)
Handeling van het model

A-HELI en A-MULTIKOPTER

A-HELI en A-MULTIKOPTER

1 Zweefvlucht zijwaarts links / rechts
2 Zweefvlucht figuur M (Hovering M)
3 Horizontale 8 (geschoven)
4 Gevlogen stijgvlucht en vervolgens gevlogen daalvlucht met landing in de cirkel
5 Cirkel (geschoven om de piloot)
6 Algemene veiligheid vlucht (van begin tot einde)
7 Handling van het modelHelivierkant


1. Zweefvlucht zijwaarts links - rechts
3. Horizontale 8 (geschoven)


4. Gevlogen stijg- en daalvlucht


5. Cirkel (geschoven om de piloot)

Download als PDF

 

Veiligheidsbrevet A ZWEEFMODELLEN

 
  Het veiligheidsbrevet-A_Zweefmodellen is zowel van toepassing op zweefmodellen als elektrozweefmodellen.BEOORDELING
Er worden geen cijfers gegeven, slechts een “O” bij onvoldoende of een “V” bij voldoende.
Er dienen ten minste twee vluchten met alle scores op “V” gemaakt te zijn.
Brevetexamens worden afgenomen door een examencommissie van twee personen, voorgedragen door het betreffende clubbestuur, en gemachtigd door de KNVvL Afdeling Modelvliegsport.
Iedere examinator vult een apart formulier in.

HANDLEIDING VOOR BREVET EXAMINATOREN

Het accent van de beoordeling dient niet in de eerste plaats op de exactheid van de te vliegen figuren te liggen, maar de kandidaat moet deze figuren kunnen volbrengen zonder dat zich daarbij situaties voordoen waardoor de veiligheid in gevaar komt.
Belangrijk is te constateren dat de kandidaat op een veilige wijze zonder enige hulp van anderen het model kan starten, vliegen en landen, en dat hij zich ook uit bijzondere situaties weet te redden.
In het punt algemene veiligheid kan een algemene indruk van de vlucht ten aanzien van veiligheid worden
weergegeven.
Voor het aanzeggen van de figuren mag de kandidaat een helper gebruiken.
De helper mag geen tussentijdse aanwijzingen geven aan de kandidaat.
In het geval van radiostoring mag de kandidaat zijn vlucht éénmaal afbreken en opnieuw starten, waarna op dat punt  verder gegaan wordt waar de vlucht is afgebroken.

UITREIKING BREVET

Na ontvangst van beide formulieren (en betaling indien een wing gewenst is) zal de KNVvL Afdeling Modelvliegsport
de aanvraag in behandeling nemen.


OPMERKINGEN
- Bij het uitvoeren van brevetvluchten met alle typen modelvliegtuigen moeten de veiligheidsmaatregelen in acht  worden genomen, welke ook voor wedstrijden met deze modellen worden voorgeschreven.
Zie ook Sectie II, par. 2.1.7. van het reglementenboek. Voor meer informatie over het behalen van brevetten met modelvliegtuigen zie reglementenboek hoofdstuk 8.
- De kandidaat maakt gebruik van CE goedgekeurde radioapparatuur.